Начало

Начало

ОУ “К.Честименски” е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин