План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2023-2024г.

План на комисията по Безопасност на движение по пътищата за учениците

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на предучилищното и училищното образование