ИмеОбразованиеОбразователно-квалификационна степенПозиция
Мария Славчева ЗлатареваВисшеМагистърДиректор
Живка Златева РусековаВисшеПрофесионален бакалавърУчител, Подготвителна група,
Екатерина Георгиева ПлачковаВисшеБакалавърСтарши учител, начален етап на основното образование
Аница Стоянова АпостоловаВисшеПрофесионален бакалавърСтарши учител ГЦОУД 1-4 клас
Виолета Николова ТочеваВисшеМагистърСтарши учител, чужд език
Янка Костадинова ГребенароваВисшеБакалавърСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Яница Петкова ВасилеваВисшеМагистърУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Илиана Милчева МарковаВисшеБакалавърУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Теодора Красимирова ГорчеваВисшеМагистърУчител ГЦОУД 5-7 клас
Мария Борисова ЗлатареваВисшеМагистърУчител ФВС
Мария Атанасова НайденоваВисшеМагистърУчител, начален етап на образование
Стиляна Николаева ТашеваВисшеБакалавърУчител ФВС
Гергина Василева ГиговаСредноЧистач/ Хигиенист
Галина Запрянова МихайловаОсновноЧистач/ Хигиенист
Янка Стоянова ТунчеваСредноОбразователен медиатор