Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3

Прогимназиален етап
Начален етап
Подготвителна детска група

Бюджет

Годешен отчет бюджет -2022г.
Бюджет 2022
Бюджет 2021
Бюджет 2020

Протоколи

Протокол – 12.09.2023
Протокол – 08.06.2023
Протокол – 10.03.2023
Протокол – 12.09.2022
Протокол – 11.03.2022
Протокол – 10.09.2021
Протокол – 09.03.2021
Протокол – 16.11.2020
Протокол -10.09.2020

Становище – бюджет 2023
Становище – бюджет 2021-2022
Становище – бюджет 2020-2021

Становище – план-прием 2023-2024
Становище – план прием 2022-2023

Становище – документи 2020-2021

Становище – учебници 2023-2024
Становище – учебници 2022-2023
Становище – учебници 2021-2022

Учебници 2022-2023
Учебници 2021-2022