Основно училище “Кочо Честименски”

Тип: Основно училище

Локация: Село Пищигово »
Адрес: ул. Първа No 8, 4451 Пищигово, Община Пазарджик
Телефон: +359 (0) 899 894748;
Email: info-1302299@edu.mon.bg, 1302299@edu.mon.bg
На английски: “Kocho Chestimenski” Primary school »

ОУ “К.Честименски” е основно (І – VІІ клас) с общинско финансиране.
Директор: Мария Златарева