С очите си видях бедата

“Може да не можем да подготвим бъдещето на децата си, но поне можем да подготвим децата си за бъдещето ” Франклин Рузвелт

Учениците от ОУ ,, Кочо Честименски” взеха участие в международния конкурс за детска рисунка на тема ,, С очите си видях бедата”.

С подходящи художествени похвати децата показаха своя интерес към професията на пожарникаря и спасителя, засвидетелстваха своята съпричастност към хората станали жертва на природни бедствия.