Безопасността на движението по пътищата

Безопасността на движението по пътищата е право и отговорност на всички!!!

Обучението по БДП развива и усъвършенства защитните механизми на децата като участници в пътното движение, създава определен начин на мислене и изграждане на поведение ,които осигуряват не само лична безопасност ,но и сигурност на останалите участници в движението!