Пролетна ваканция

На основание Заповед № РД 09-4066/ 30.08.2022г.  за определяне на график на учебното време за учебната 2022-2023 г.  на Министъра на образованието и науката

Дните от 08.04.2023г.- 17.04.2023г. /понеделник/ са определени за  Пролетна  ваканция. 

На училище- 18.04.2023г./вторник/