Направи добро

Нашата гордост! Коледен благотворителен конкурс за коледна картичка “Направи добро “, организиран от Областна администрация -гр. Пазарджик и ОДК! – Райна Николова от 7 клас получи благодарствена грамота от Петър Куленски , кмет на град Пазарджик !