И Модул 2

Приказка по НП ” Осигуряване на съвременна образователна среда” И Модул” Културните институции като образователна среда” към МОН и подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране – 2 март 2023г.

Част 2:

Приказката не свършвала до тук. След няколко завоя, недалеч от град Пловдив, шоколадовите ученици и учители стигнали до село Крумово. В музея на авиацията видели самолети, хеликоптери, вертолети. Докоснали се до историята на авиацията, чрез увлекателните разкази на уредниците от музея. Научили нови неща за първите български военни полети над Одрин, за първите космонавти – кучето Лайка, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и българина Георги Иванов. Видели! Чули! Толкова се впечатлили, че останали с отворена уста!

Това беше за сега! Очакваме още вълнуващи преживявания. Пожелаваме си здраве и ако е рекъл Господ да посетим още интересни места.