Патронен празник на ОУ „Кочо Честименски”

През уч. 2022/2023 г. за неучебни, но присъствени дни следните дати:

12.05.2023 г.– Във връзка с патронния празник на ОУ „Кочо Честименски“, с. Пищигово, общ.Пазарджик и с провеждането на организираното посещение на обекти с културно и обществено значение с маршрут с. Старосел- с. Скобелево Дамасцена- гр. Казанлък.

ЗАПОВЕД № 408/19.04.2023 г.

Така завърши нашето пътуване в миналото.
Докоснахме се до отдавна отминали събития, “гостувахме” на личности оставили своя отпечатък върху различни области от българската култура. Запознахме се с царица РОЗА, начините за добиване на розово масло и розова вода. Придобихме още много нови знания и умения…
Изпълнихме една мечта!
Благодарим ти, Никола Бакалски!
Почивай в мир!