Заедно за безопасността на децата на пътя

Учениците от ОУ ,, Кочо Честименски ” и техните учители взеха участие в европейската инициатива ,,Заедно за безопасността на децата на пътя” обединяваща организации за безопасност на движението по пътищата, застрахователни асоциации и образователни институции от различни държави.
Участниците успяха да се справят без грешка при решаването на онлайн теста ,,Без грешки на пътя”. Постигнатите резултати са благодарение на системната работа по БДП в училище.
Забавлявайки се учениците провериха своите знания и получиха заслужени грамоти.