Написаното остава. Пиши правилно

В очакване на най – светлия празник 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука , просвета и култура и на славянската книжовност. За първа година учениците от 5 и 6 клас на ОУ ,,Кочо Честименски” се включиха в кампанията на Института за български език ,, Написаното остава. Пиши правилно.” Учениците писаха под диктовка, провериха своите знания и ниво на подготовка.

С голям ентусиазъм те си обещаха, че ще включат и другата година.

Институтът за български език ,, Професор Любомир Андрейчин” към Българска академия на науките отличи с грамота учениците от ОУ ,,Кочо Честименски” за участие в кампанията ,,Написаното остава. Пиши правилно! ” . Най – голямото достойнство на изпратените диктовки е ,че почетохме нашата азбука и нашия език .